Language of document :

Sag anlagt den 28. februar 2008 - Pouzol mod Revisionsretten

(Sag F-28/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Pouzol (Combaillaux, Frankrig) (ved avocats D. Grisay, I. Andoulsi og D. Piccininno)

Sagsøgt: Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Dels annullation af Revisionsrettens afgørelse af 29. november 2007 og de forslag, som sagsøgeren fik forelagt den 10. maj 2007 i forbindelse med overførslen af de pensionsrettigheder, han havde optjent i Frankrig, og som følge heraf anerkendelse af sagsøgerens ret til supplerende pensionsgivende tjenesteår på 6 år, 10 måneder og 1 dag, svarende til et samlet antal pensionsgivende tjenesteår på 10 år, tre måneder og 24 dage, der skal medføre et månedligt pensionstillæg. Dels tilpligtes Revisionsretten at erstatte det økonomiske og ikke-økonomiske tab, sagsøgeren har lidt.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Revisionsrettens afgørelse af 29. november 2007 og de forslag, som sagsøgeren fik forelagt den 10. maj 2007.

Sagsøgeren tilkendes 6 år, 10 måneder og 1 dag som supplerende pensionsgivende tjenesteår, svarende til et samlet antal pensionsgivende tjenesteår på 10 år, 3 måneder og 24 dage.

Revisionsretten tilpligtes at lade disse supplerende pensionsgivende tjenesteår medføre et månedligt pensionstillæg til sagsøgeren på 1 232,32 EUR.

Revisionsretten tilpligtes at erstatte det økonomiske tab, sagsøgeren har lidt, opgjort på datoen for indgivelse af nærværende stævning til et beløb på 32 040,32 EUR (svarende til et manglende månedligt vederlag til sagsøgeren på 1 232,32 EUR regnet fra hans pensionering den 1. januar 2006 til den 1. marts 2008).

Revisionsretten tilpligtes at erstatte den ikke-økonomiske skade, sagsøgeren har lidt i mere end 14 år, idet erstatningens størrelse efterfølgende skal fastsættes ved forlig mellem parterne.

Revisionsretten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________