Language of document :

28. veebruaril 2008 esitatud hagi - Pouzol versus kontrollikoda

(Kohtuasi F-28/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Michel Pouzol (Combaillaux, Prantsuse) (esindajad: advokaadid D. Grisay, I. Andoulsi, D. Piccininno)

Kostja: Euroopa Kontrollikoda

Hagi sisu kirjeldus

Esiteks nõue tühistada kontrollikoja 29. novembri 2007. aasta otsus ja hagejale 10. mail 2007 tehtud ettepanekud Prantsusmaal omandatud pensioniõiguste ülekandmise kohta, ja sellest tulenevalt -tunnistada hageja õigust 6 aasta, 10 kuu ja ühe päeva pensioniõigusliku lisastaaži krediteerimisele, mille eest tuleb maksta pensionilisa. Teiseks nõue, et kostja hüvitaks hagejale tekitatud rahalise ja mittevaralise kahju.

Hageja nõuded

tühistada kontrollikoja 29. novembri 2007.aasta otsus ja hagejale 10. mail 2007 tehtud ettepanekud;

tunnistada hageja õigust 6 aasta, 10 kuu ja ühe päeva pensioniõigusliku lisastaaži krediteerimisele, st 10 aasta, 3 kuu ja 24päeva pensioniõigusliku kogustaaži krediteerimisele;

kohustada kontrollikoda selle staaži krediteerimise eest maksma hagejale pensionilisa 1232, 32 eurot kuus;

kohustada kontrollikoda hüvitama hageja poolt kantud varaline kahju, mis käesoleva hagiavalduse esitamise päeval oli 32 040,32 eurot (ehk hageja poolt saamata jäänud 1232, 23 eurot kuus alates tema pensionile minekust 1. jaanuaril 2006 kuni 1. märtsini 2008);

mõista kontrollikojalt välja hageja poolt enam kui 14 aasta jooksul kantud mittevaraline kahju, mille summa määratakse poolte vahel hiljem kohtuväliselt kindlaks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Kontrollikojalt.

____________