Language of document :

2008. február 28-án benyújtott kereset - Michel Pouzol kontra Számvevőszék

(F-28/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Michel Pouzol (Combaillaux, Franciaország) (képviselők: D. Grisay, I. Andoulsi, D. Piccininno ügyvédek)

Alperes: Európai Számvevőszék

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt a Számvevőszék 2007. november 29-i határozatának és a felperesnek 2007. május 10-én tett, a felperes Franciaországban szerzett nyugdíjjogosultságának átvitelére vonatkozó ajánlatának megsemmisítése, következésképpen a felperes részére további 6 év 10 hó 1 nap, azaz összesen 10 év 3 hó 24 nap nyugdíjszerző szolgálati idő nyugdíj-kiegészítés nyújtása formájában történő elismerése, másrészt az alperesnek a felperes vagyoni és nem vagyoni kárában történő marasztalása

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Számvevőszék 2007. november 29-i határozatát és a felperesnek 2007. május 10-én tett ajánlatát;

a Közszolgálati Törvényszék ismerjen el a felperes részére további 6 év 10 hó 1 nap, azaz összesen 10 év 3 hó 24 nap nyugdíjszerző szolgálati időt;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Számvevőszéket, hogy az nyújtson a felperesnek havi 1232,32 euró nyugdíj-kiegészítést;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Számvevőszéket a felperest ért, a keresetlevél benyújtásakor 32 040,32 euróban kifejezett vagyoni kár megtérítésére (havi 1232,32 euró elmaradt haszon a felperes 2006. január 1-jei nyugdíjazásától 2008. március 1-jéig);

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Számvevőszéket a felperest 14 éven át ért, a felek által később egyezségében meghatározandó összegű nem vagyoni kár és annak kamatai megtérítésére;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Számvevőszéket kötelezze a költségek viselésére.

____________