Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 28. februārī - Pouzol/Revīzijas Palāta

(lieta F-28/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Michel Pouzol, Combaillaux (Francija) (pārstāvji - D. Grisay, I. Andoulsi, D. Piccininno, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Revīzijas Palāta

Priekšmets un lietas apraksts

Pirmkārt, atcelt Revīzijas Palātas 2007. gada 29. novembra lēmumu, kā arī prasītājam 2007. gada 10. maijā izteiktos piedāvājumus attiecībā uz Francijā iegūto tiesību uz pensiju pārnešanu, un līdz ar to atzīt prasītāja tiesības saņemt papildu pensiju par izdienas gadiem 6 gadu 10 mēnešu un 1 dienas apmērā, t.i., vispārīgu pensiju par izdienas gadiem 10 gadu 3 mēnešu un 24 dienu apmērā, kas izmaksājama kā pensijas papildinājums. Otrkārt, piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītāja ciesto materiālo un morālo kaitējumu.

Prasītāja prasījumi:

atcelt Revīzijas Palātas 2007. gada 29. novembra lēmumu, kā arī prasītājam 2007. gada 10. maijā izteiktos piedāvājumus;

atzīt prasītāja tiesības saņemt papildu pensiju par izdienas gadiem 6 gadu 10 mēnešu un 1 dienas apmērā, t.i., vispārīgu pensiju par izdienas gadiem 10 gadu 3 mēnešu un 24 dienu apmērā;

piespriest Revīzijas Palātai pārvērst šos maksājumus par izdienas gadiem papildu pensijā prasītājam EUR 1 232,32 mēnesī apmērā;

piespriest Revīzijas Palātai atlīdzināt prasītāja ciesto materiālo kaitējumu, kas šī prasības pieteikuma iesniegšanas brīdī novērtēts EUR 32 040,32 apmērā (tas ir, prasītāja ciestais peļņas zudums EUR 1 232,32 mēnesī apmērā, sākot no aiziešanas pensijā 2006. gada 1. janvārī, līdz 2008. gada 1. martam);

piespriest Revīzijas Palātai atlīdzināt prasītāja vairāk nekā 14 gadus ciesto morālo kaitējumu, zaudējumu un procentu apmēru nosakot vēlāk, izlīguma pušu starpā veidā;

piespriest Eiropas Revīzijas Palātai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________