Language of document :

Tožba, vložena 28. februarja 2008 - Pouzol proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-28/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Michel Pouzol (Combaillaux, Francija) (zastopniki: D. Grisay, I. Andoulsi, D. Piccininno, odvetniki)

Tožena stranka: Evropsko računsko sodišče

Predmet in opis spora

Na eni strani, razglasitev ničnosti odločbe Računskega sodišča z dne 29. novembra 2007 ter predlogov tožeči stranki z dne 10. maja 2007 v zvezi s prenosom pravic do pokojnine, pridobljene v Franciji, in priznanja pravice tožeče stranke do dodatne pokojninske dobe v obsegu 6 let, 10 mesecev in 1 dneva, kar pomeni skupaj 10 let, 3 mesece in 24 dni pokojninske dobe, ki naj se izrazi v dodatni pokojnini. Na drugi strani, naložitev toženi stranki, naj povrne finančno in nepremoženjsko škodo, ki jo je utrpela tožeča stranka.

Predlogi tožeče stranke

Za nične naj se razglasijo odločba Računskega sodišča z dne 29. novembra 2007 in predlogi tožeči stranki z dne 10. maja 2007;

tožeči stranki naj se prizna dodatnih 6 let, 10 mesecev in 1 dan, kar pomeni skupaj 10 let, 3 mesece in 24 dni pokojninske dobe;

Računskemu sodišču naj se naloži, da tožeči stranki tako odobrena dodatna leta izrazi v dodatni pokojnini v višini 1.232,32 eura na mesec;

Računskemu sodišču naj se naloži, da tožeči stranki povrne finančno škodo, ki je bila na dan vložitve te tožbe ocenjena na znesek v višini 32.040,32 eura (ali izgubljeni dobiček tožeče stranke v višini 1.232,32 eura na mesec, od upokojitve 1. januarja 2006 do 1. marca 2008);

Računskemu sodišču naj se naloži, da tožeči stranki povrne nepremoženjsko škodo, ki jo je utrpela v več kot 14 letih, pri čemer naj se znesek odškodnine skupaj z obrestmi določi pozneje s sporazumom med strankama;

Računskemu sodišču naj se naloži plačilo stroškov.

____________