Language of document :

Žaloba podaná dne 3. března 2008 - Y v. Komise

(Věc F-29/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Y (Brusel, Belgie) (zástupce: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného k uzavírání pracovních smluv ze dne 24. května 2007 o propuštění žalobce jako smluvního zaměstnance z důvodu jeho údajně nedostatečné služební výkonnosti a náhrada majetkové a nemajetkové újmy.

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného k uzavírání pracovních smluv ze dne 24. května 2007, které se týká propuštění žalobce jako smluvního zaměstnance;

v potřebném rozsahu zrušit výslovné rozhodnutí Komise ze dne 16. listopadu 2007, které se týká zamítnutí stížnosti podané žalobcem podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu dne 31. srpna 2007;

uložit Komisi, aby žalobci uhradila mzdu, kterou by nadále pobíral, pokud by orgán oprávněný k uzavírání pracovních smluv neukončil předčasně a protiprávně jeho smlouvu, jako i všechny další příspěvky, o které mohl žádat;

uložit Komisi, aby žalobci uhradila náhradu škody stanovenou na 500 000 eur z důvodu nemajetkové újmy, s výhradou jejího zvýšení v průběhu řízení;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________