Language of document :

Sag anlagt den 3. marts 2008 - Y mod Kommissionen

(Sag F-29/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Y (Bruxelles, Belgien) (ved avocat N. Lhoëst)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen, der blev truffet af ansættelsesmyndigheden den 24. maj 2007 om at afskedige sagsøgeren som kontraktansat på grund af dennes påståede utilstrækkelige tjenstlige adfærd, og erstatning for det økonomiske og ikke-økonomiske tab.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen, der blev truffet af ansættelsesmyndigheden den 24. maj 2007 om at afskedige sagsøgeren som kontraktansat.

Om fornødent annullation af Kommissionens udtrykkelige afgørelse af 16. november 2007 om afvisning af sagsøgerens klage indbragt i medfør af vedtægtens artikel 90, stk. 2, den 31. august 2007.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren den løn, som denne fortsat ville have oppebåret, hvis ansættelsesmyndigheden ikke ulovligt havde afsluttet kontrakten tidligere end forudset, samt alle de ydelser, som sagsøgeren kan gøre krav på.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 500 000 EUR som erstatning for den ikke-økonomiske skade, idet der tages forbehold for en forhøjelse af beløbet under sagen.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________