Language of document :

Acțiune introdusă la 3 martie 2008 - Y/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-29/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Y (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: N. Lhoëst, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei din 24 mai 2007 a autorității abilitate să încheie contracte de muncă a-l concedia pe reclamant, angajat ca agent contractual, din cauza conduitei sale în serviciu pretins nesatisfăcătoare, și repararea prejudiciului material și moral

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 24 mai 2007 a autorității abilitate să încheie contracte de muncă și referitoare la concedierea reclamantului, angajat ca agent contractual;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei explicite a Comisiei din 16 noiembrie 2007 de respingere a reclamației formulate la 31 august 2007 de către reclamant în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor;

obligarea Comisiei să plătească reclamantului suma cuvenită în cazul în care autoritatea abilitată să încheie contracte de muncă nu ar fi încetat în mod prematur și ilegal contractul încheiat cu reclamantul, precum și toate indemnitățile pe care acesta le poate pretinde;

obligarea Comisiei să plătească reclamantului o despăgubire evaluată la 500 000 de euro pentru prejudiciul moral, sub rezerva majorării cuantumului în cursul procedurii;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________