Language of document :

Tožba, vložena 3. marca 2008 - Y proti Komisiji

(Zadeva F-29/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Y (Bruselj, Belgija) (zastopnik: N. Lhoëst, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb, z dne 24. maja 2007 o odpustu tožeče stranke kot pogodbenega uslužbenca zaradi njegovega domnevno nezadovoljivega obnašanja v službi in povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode.

Predlogi tožeče stranke

Odločba organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb, ki je bila sprejeta 24. maja 2007 in ki se nanaša na odpust tožeče stranke kot pogodbenega uslužbenca, naj se razglasi za nično;

po potrebi naj se razglasi za nično izrecna odločitev Komisije z dne 16. novembra 2007 o zavrnitvi pritožbe, ki jo je 31. avgusta 2007 tožeča stranka vložila na podlagi člena 90(2) Kadrovskih predpisov;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki izplača plačo, ki bi jo ta dobivala, če ji OPSP ne bi predčasno in protipravno odpovedal njene pogodbe, ter vse prispevke, do katerih bi bila upravičena;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki izplača odškodnino, ocenjeno na 500.000 eurov, za povrnitev nepremoženjske škode, s pridržkom povečanja med postopkom;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________