Language of document :

Προσφυγή της 3ης Μαρτίου 2008 - Klein κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-32/08)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Marie-Claude Klein (Grasse, Γαλλία) (εκπρόσωποι: S. Rodrigues και C. Bernard-Glanz, δικηγόροι)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Η ακύρωση της αποφάσεως της ΑΔΑ της 4ης Μαΐου 2007 με την οποία δεν αναγνωρίστηκε στην προσφεύγουσα δικαίωμα επί κεφαλαίου θανάτου, αποζημιώσεως λόγω θανάτου και συντάξεως ορφανού.

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση που εξέδωσε ο διευθυντής του γραφείου διαχείρισης και εκκαθάρισης των ατομικών δικαιωμάτων της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2007,

να ακυρώσει, εφόσον είναι αναγκαίο, την απόφαση της ΑΔΑ περί απορρίψεως της διοικητικής ενστάσεως της προσφεύγουσας,

να γνωστοποιήσει στην ΑΔΑ τα αποτελέσματα που παράγει η ακύρωση των προσβαλλομένων αποφάσεων και, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση του δικαιώματος της προσφεύγουσας επί αποζημιώσεως λόγω θανάτου, επί του κεφαλαίου θανάτου και επί της συντάξεως ορφανού (υπολογιζομένης βάσει της συντάξεως πρώτου ορφανού),

να καταδικάσει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα δικαστικά έξοδα.

____________