Language of document :

Talan väckt den 3 mars 2008 - Klein mot kommissionen

(Mål F-32/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Marie-Claude Klein (Grasse, Frankrike) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut av den 4 maj 2007 genom vilket sökanden nekas rätt till utbetalning vid dödsfall, dödsfallsersättning och barnpension.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av direktören för kommissionens byrå för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar den 4 maj 2007,

vid behov, ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att avslå sökandens klagomål,

förklara för tillsättningsmyndigheten vilka verkningar som uppkommer till följd av ogiltigförklaringen av de angripna besluten och, särskilt, erkännandet av sökandens rätt till dödsfallsersättning, utbetalning vid dödsfall och barnpension (beräknad på grundval av barnpensionen för första barn), och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________