Language of document :

Žaloba podaná dne 11. března 2008 - Simon v. Komise

(Věc F-34/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Anne Simon (Nuakšott, Mauretánie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Evropského úřadu pro výběr personálu ze dne 25. října 2007 nezapsat jméno žalobkyně na seznam úspěšných kandidátů a do databáze CAST 27/Relex.

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Evropského úřadu pro výběr personálu ze dne 25. října 2007 nezapsat jméno žalobkyně na seznam úspěšných kandidátů a do databáze CAST 27/Relex;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________