Language of document :

Sag anlagt den 11. marts 2008 - Simon mod Kommissionen

(Sag F-34/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Anne Simon (Nouackhott, Mauretanien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontors afgørelse af 25. oktober 2007 om ikke at optage sagsøgeren på listen over egnede ansøgere og i CAST 27/Relex databasen.

Sagsøgerens påstande

Annullation af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontors afgørelse af 25. oktober 2007 om ikke at optage sagsøgeren på listen over egnede ansøgere og i CAST 27/Relex databasen.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________