Language of document :

11. märtsil 2008 esitatud hagi - Simon versus komisjon

(Kohtuasi F-34/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Anne Simon (Nouackhott, Mauritaania) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Tühistada Euroopa Personalivaliku Ameti 25. oktoobri 2007. aasta otsus mitte kanda hagejat konkursi edukalt läbinud kandidaatide nimekirja ja andmebaasi CAST 27/Relex.

Hageja nõuded

Tühistada Euroopa Personalivaliku Ameti 25. oktoobri 2007. aasta otsus mitte kanda hagejat konkursi edukalt läbinud kandidaatide nimekirja ja andmebaasi CAST 27/Relex;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________