Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 11. martā - Simon/Komisija

(lieta F-34/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Anne Simon, Nouackhott (Mauritānija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Eiropas Personāla atlases biroja 2007. gada 25. oktobra lēmuma neiekļaut prasītāju veiksmīgo kandidātu sarakstā un CAST 27/Relex datu bāzē atcelšana.

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Personāla atlases biroja 2007. gada 25. oktobra lēmumu neiekļaut prasītāju veiksmīgo kandidātu sarakstā un CAST 27/Relex datu bāzē;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________