Language of document :

Žaloba podaná 11. marca 2008 - Simon/Komisia

(vec F-34/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Anne Simon (Nouackhott, Mauretánia) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Európskeho úradu pre výber pracovníkov z 25. októbra 2007 o nezapísaní mena žalobkyne na zoznam úspešných uchádzačov a do databázy CAST 27/Relex

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Európskeho úradu pre výber pracovníkov z 25. októbra 2007 o nezapísaní mena žalobkyne na zoznam úspešných uchádzačov a do databázy CAST 27/Relex,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________