Language of document :

Talan väckt den 11 mars 2008 - Anne Simon mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål F-34/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Anne Simon (Nouackhott, Mauretanien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det beslut som Europeiska kontoret för uttagning av personal fattade den 25 oktober 2007 om att inte föra upp sökanden i förteckningen över dem som klarat ett uttagningsprov och i databasen CAST 27/Relex.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som Europeiska kontoret för uttagning av personal fattade den 25 oktober 2007 om att inte föra upp sökanden i förteckningen över dem som klarat ett uttagningsprov och i databasen CAST 27/Relex.

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________