Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 6 maart 2008 - Tiralongo / Commissie

(Zaak F-55/07)1

(Ambtenaren - Voormalig tijdelijk functionaris - Beroep - Beroep tot schadevergoeding - Geen verlenging van overeenkomst voor bepaalde tijd - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Italië) (vertegenwoordigers: F. en R. Sciaudone en S. Frazzani, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp

Veroordeling van de Commissie van de Europese Gemeenschappen tot vergoeding van de materiële en immateriële schade die verzoeker zou hebben geleden door de onrechtmatige gedragingen van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding, in het bijzonder in het kader van de verlenging van zijn overeenkomst van tijdelijk functionaris

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 183 van 4.8.2007, blz. 43.