Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 6 mars 2008 - Giuseppe Tiralongo mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål F-55/07)1

(Personalmål - Tidigare tillfälligt anställd - Talan - Skadeståndstalan - Tidsbegränsat kontrakt har inte förnyats - Uppenbart att talan skall avvisas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Italien) (ombud: advokaterna F. och R. Sciaudone samt S. Frazzani)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken

Förpliktelse för Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta den materiella och ideella skada som sökanden påstås ha lidit till följd av det rättsstridiga beteende som Europeiska byrån för bedrägeribekämpning gjort sig skyldig till bland annat i samband med förlängningen av sökandens kontrakt som tillfälligt anställd.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - EUT C 183, 4.8.2007, s. 43.