Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 31. jaanuari 2008. aasta otsus - Buendía Sierra versus komisjon

(Kohtuasi F-97/05)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - 2004. aasta edutamine - Eelispunktide andmine - Uute personalieeskirjade sätete ajaline kohaldatavus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: José Luis Buendía Sierra (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid M. van der Woude ja V. Landes)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: G. Berscheid ja V. Joris, keda assisteeris advokaat D. Slater)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada otsused, millega hagejale anti 2004. aasta edutamise käigus eelispunktid ja teiseks nõue tühistada 2004. aasta edutamise käigus palgaastmelt A 11 palgaastmele A 12 edutatud ametnike teeneteloetelu

Otsuse resolutiivosa

Tühistada esiteks otsus, millega kinnitati J. L. Buendía Sierrale 2004. aasta edutamise käigus antud punktide kogusumma, ja teiseks otsus jätta J. L. Buendía Sierra kõnealuse edutamise käigus edutamata.

Ülejäänud osas jätta hagi nõuded rahuldamata.

Mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________

1 - ELT C 10, 14.1.2006. (esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus registreeritud kohtuasi T-380/05 anti 15. detsembri 2005. aasta määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule).