Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 31.1.2008 - Buendía Sierra v. komissio

(Asia F-97/05)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Vuoden 2004 ylennyskierros - Etusijapisteiden myöntäminen - Uusien henkilöstösääntöjen säännösten ajallinen soveltamisala)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: José Luis Buendía Sierra (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat M. van der Woude ja V. Landes)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: Berscheid ja V. Joris, avustajanaan asianajaja D. Slater)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä sellaisten päätösten kumoaminen, joilla on myönnetty kantajan etusijapisteet vuoden 2004 ylennyskierroksella, ja toisaalta palkkaluokkaan A*12 vuoden 2004 ylennyskierroksella ylennettyjen palkkaluokan A*11 virkamiesten ansioista laaditun luettelon kumoaminen

Tuomiolauselma

Päätös, jolla vahvistettiin Buendía Sierralle vuoden 2004 ylennyskierroksen päätteeksi myönnettyjen pisteiden kokonaismäärä ja päätös, jonka mukaan häntä ei ylennetty kyseisellä ylennyskierroksella, kumotaan.

Vaatimukset hylätään muilta osin.

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan vastaamaan kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 10, 14.1.2006, s. 24 (asia on alun perin rekisteröity Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen numerolla T-380/05 ja se siirrettiin Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen 15.12.2005 annetulla määräyksellä).