Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2008. gada 31. janvāra spriedums - Buendía Sierra/Komisija

(lieta F-97/05) 1

Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - 2004. gada paaugstināšana amatā -Priekšrocības punktu piešķiršana - Jauno civildienesta noteikumu piemērošana laikā

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: José Luis Buendía Sierra, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - M. van der Woude un V. Landes, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - Berscheid un V. Joris, kam palīdz D. Slater, avocat)

Priekšmets

Atcelt, pirmkārt, lēmumus par priekšrocības punktu piešķiršanu prasītājam, veicot 2004. gada paaugstināšanu amatā, un, otrkārt, atcelt to A 11 pakāpes ierēdņu nopelnu sarakstu, kas 2004. gada paaugstināšanas amatā ietvaros paaugstināti A 12 pakāpē

Rezolutīvā daļa:

atcelt lēmumu, ar kuru noteikts J. L. Buendía Sierra piešķiramo punktu kopējais skaits 2004. gada paaugstināšanas amatā ietvaros, un lēmumu nepaaugstināt prasītāju amatā šīs paaugstināšanas ietvaros;

prasību pārējā daļā noraidīt;

Eiropas Kopienu Komisija atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 10, 14.01.2006., 24. lpp. (lieta sākotnēji bija reģistrēta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ar numuru T-380/05, bet ar 2005. gada 15. decembra rīkojumu tika nodota Eiropas Savienības Civildienesta tiesai).