Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 31. jaanuari 2008 otsus - Di Bucci versus komisjon

(Kohtuasi F-98/05)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - 2004. aasta edutamine - Eelispunktide andmine - Uute personalieeskirjade sätete ajaline kohaldatavus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Vittorio Di Bucci (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid M. van den Woude ja V. Landes)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: G. Berscheid ja V. Joris, keda assisteeris D. Slater)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada otsused, millega hagejale anti 2004. aasta edutamise käigus eelispunktid ja teiseks nõue tühistada 2004. aasta edutamise käigus palgaastmelt A 11 palgaastmele A 12 edutatud ametnike teeneteloetelu

Otsuse resolutiivosa

Tühistada esiteks otsus, millega kinnitati V. Di Buccile 2004. aasta edutamise käigus antud punktide kogusumma, ja teiseks otsus jätta V. Di Bucci kõnealuse edutamise käigus edutamata.

Ülejäänud osas jätta hagi nõuded rahuldamata.

Mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________

1 - ELT C 10, 14.1.2006. (esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus registreeritud kohtuasi T-381/05 anti 15. detsembri 2005. aasta määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule).