Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 31. januarja 2008 - Di Bucci proti Komisiji

(Zadeva F-98/05)1

(Uradniki - Javni uslužbenci - Napredovanje - Napredovalno obdobje 2004 - Dodelitev prednostnih točk - Časovna veljavnost določb novih kadrovskih predpisov)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Vittorio Di Bucci (Bruselj, Belgija) (zastopnika: M. van der Woude in V. Landes, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: G. Berscheid in V. Joris, zastopnika, skupaj z D. Slaterjem, odvetnikom)

Predmet zadeve

Prvič, razglasitev ničnosti odločb o dodelitvi prednostnih točk tožeči stranki v okviru napredovalnega obdobja 2004 in, drugič, razglasitev ničnosti seznama uradnikov z nazivom A*11, ki so v obdobju 2004 napredovali v naziv A*12

Izrek sodbe

Odločba o določitvi skupnega števila točk, dodeljenih V. Di Bucciju konec napredovalnega obdobja 2004 in odločba o njegovem nenapredovanju v tem obdobju se razglasita za nični.

Preostali tožbeni predlogi se zavrnejo.

Komisija Evropskih skupnosti nosi vse stroške.

____________

1 - UL C 10 z dne 14.1.2006, str. 24 (zadeva najprej vpisana pri Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti pod opravilno številko T-381/05 in s sklepom z dne 15.12.2005 prenesena na Sodišče za uslužbence Evropske unije).