Language of document :

Personaldomstolens dom av den 31 januari 2008 - Di Bucci mot kommissionen

(Mål F-98/05)(1)

(Tjänstemän - Personalmål - Befordran - Befordringsförfarandet 2004 - Tilldelning av prioritetspoäng - Tillämpning i tiden av bestämmelserna i de nya tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Vittorio Di Bucci (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna M. van der Woude och V. Landes)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: G. Berscheid och V. Joris, biträdda av advokaten D. Slater)

Saken

Talan dels om ogiltigförklaring av besluten om tilldelning av prioritetspoäng till sökanden under befordringsförfarandet 2004, dels om ogiltigförklaring av den rangordnade förteckning över tjänstemän i lönegrad A*11 som befordrats till lönegrad A*12 under befordringsförfarandet 2004

Domslut

Beslutet genom vilket det sammanlagda antal poäng som Vittorio Di Bucci skulle tilldelas efter befordringsförfarandet 2004 och beslutet att inte befordra honom under detta befordringsförfarande ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska gemenskapernas kommission skall bära samtliga rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 10, 14.1.2006, s. 24 (målet var ursprungligen registrerat vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt under nummer T-381/05 och överfördes till Europeiska unionens personaldomstol genom beslut av den 15.12.2005).