Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 31. ledna 2008 - Wilms v. Komise

(Věc F-99/05)1

(Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Období pro povýšení 2004 - Přidělení prioritních bodů - Použití ustanovení nového služebního řádu)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Günter Wilms (Brusel, Belgie) (zástupci: M. van der Woude a V. Landes, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: G. Berscheid a V. Joris, zmocněnci, ve spolupráci s D. Slaterem, advokátem)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí o přidělení prioritních bodů žalobci za období pro povýšení 2004, a jednak zrušení seznamu zásluh úředníků platové třídy A*10 povýšených do platové třídy A*11 za rok 2004

Výrok rozsudku

Rozhodnutí o stanovení celkového počtu bodů G. Wilmse za období pro povýšení 2004 a rozhodnutí nepovýšit ho za toto období se zrušují.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Komise Evropských společenství ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 10, 14.1.2006, s. 25 (Věc původně zaregistrovaná u Soudu prvního stupně Evropských společenství pod číslem T-377/05 a převedená na Soud pro veřejnou službu Evropské unie usnesením ze dne 15.12.2005).