Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 13. detsembri 2007. aasta otsus - Basili versus komisjon

(Kohtuasi F-108/06)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Hindamine - Karjääriarengu aruanne - 2004. aasta hindamine - Tühistamishagi - Personali esindajad - Ad hoc komitee arvamus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Tamara Diomede Basili (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid T. Bontinck ja J. Feld, hiljem advokaat T. Bontinck)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: D. Martin ja H. Kraemer)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada hagejale 10. novembril 2005 teatavaks tehtud karjääriarengu aruanne osas, milles see ei ole arvesse võtnud "personali esindajate hindamise ja edutamisettepanekute ad hoc komitee" arvamust.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta kohtukulud poolte endi kanda.

____________

1 - ELT C 261, 28.10.2006, lk 37.