Language of document :

Žaloba podaná dne 30. října 2007 - Van Beers v. Komise

(Věc F-126/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Isabelle Van Beers (Woluwe-St-Etienne, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování o odmítnutí kandidatury žalobkyně v rámci osvědčovacího období 2006;

určit, že čl. 4 odst. 2 obecných prováděcích ustanovení (dále jen OPU) k článku 45a služebního řádu úředníků (dále jen služební řád) je protiprávní v rozsahu, v němž je jeho účelem buď vyloučit zohlednění skutečné úrovně úkolů vykonávaných kandidátem na certifikaci nebo zachovat odlišení mezi bývalými kategoriemi C* a B* po 30. dubnu 2006;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně, úřednice Komise v platové třídě AST 6, podala svou kandidaturu v rámci osvědčovacího období 2006. Dne 29. března 2007 orgán oprávněný ke jmenování potvrdil své rozhodnutí ze dne 22. února 2007 poté, co se proti tomuto rozhodnutí žalobkyně odvolala, kterým s konečnou platností její kandidatura v rámci osvědčovacího období 2006 nebyla přijata.

Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje nejprve zjevně nesprávné posouzení.

Kromě toho uplatňuje protiprávnost čl. 4 odst. 2 OPU k článku 45a služebního řádu.

Žalobkyně zvláště uplatňuje porušení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace a přiměřenosti, porušení zásady řádné správy a očekávání služebního postupu, jakož i zásady ochrany legitimního očekávání.

____________