Language of document :

Kanne 30.10.2007 - Van Beers v. komissio

(Asia F-126/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Isabelle Van Beers (Woluwe-St-Etienne, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen päätös, jolla hylättiin kantajan tehtäväryhmästä toiseen siirtymistä vuoden 2006 kierroksella koskeva hakemus, on kumottava

virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen (jäljempänä henkilöstösäännöt) 45 a artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten 4 artiklan 2 kohta on todettava lainvastaiseksi, koska sillä joko jätetään ottamatta huomioon siirronhakijan työtehtävien todellinen taso tai säilytetään ero entisten ura-alueiden C ja B välillä 30.4.2006 jälkeen

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on komission virkamiehenä palkkaluokassa AST 6, haki tehtäväryhmästä toiseen siirtymistä vuoden 2006 kierroksella. Nimittävä viranomainen vahvisti kantajan tekemän valituksen johdosta 29.3.2007 aiemmin 22.2.2007 tekemänsä päätöksen, jolla se eväsi lopullisesti kantajan hakemuksen tehtäväryhmästä toiseen siirtymiseksi vuoden 2006 kierroksella.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa ensiksi ilmeiseen arviointivirheeseen.

Kantaja vetoaa lisäksi siihen, että henkilöstösääntöjen 45 a artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten 4 artiklan 2 kohta on lainvastainen.

Kantaja väittää erityisesti, että yhdenvertaisuusperiaatetta, syrjimättömyysperiaatetta, suhteellisuusperiaatetta, hyvän hallinnon periaatetta, urakehityksen periaatetta ja luottamuksensuojan periaatetta on loukattu.

____________