Language of document :

2007. október 30-án benyújtott kereset - Van Beers kontra Bizottság

(F-126/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Isabelle Van Beers (Woluwe-St-Etienne, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság határozatát, amelyben az a 2006. évi igazolási eljárásban elutasította a felperes jelentkezését;

állapítsa meg a személyzeti szabályzat 45. cikke általános végrehajtási rendelkezései 4. cikke (2) bekezdésének jogellenességét, mivel annak hatása az, hogy vagy kizárja az igazolási eljárás során a jelentkező által ellátott feladatok valós szintjének figyelembe vételét, vagy 2006. április 30-a után fenntartja a különbségtételt a korábbi C* és B* kategóriák között;

kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, aki a Bizottság AST 6 besorolási fokozatú tisztviselője, beadta jelentkezését a 2006. évi igazolási eljárásban való részvételre. 2007. március 29-én a kinevezésre jogosult hatóság megerősítette 2007. február 22-i határozatát - a felperesnek e határozattal szemben előterjesztett fellebbezése nyomán - amely szerint véglegesen elutasították jelentkezését a 2006. évi igazolási eljárásban.

Keresete alátámasztására a felperes először is nyilvánvaló értékelési hibára hivatkozik.

A felperes másfelől a személyzeti szabályzat 45. cikke általános végrehajtási rendelkezései 4. cikke (2) bekezdésének jogellenességével érvel.

A felperes különösen az egyenlő bánásmód, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, az arányosság, a gondos ügyintézés, a szakmai előmenetelhez való jog, és a bizalomvédelem elvének megsértésére hivatkozik.

____________