Language of document :

Acţiune introdusă la 30 octombrie 2007 - Van Beers/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-126/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamantă: Isabelle Van Beers (Woluwe-St-Etienne, Belgia) (reprezentanţi: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei autorităţii împuternicite să facă numiri (AIPN) prin care se respinge candidatura reclamantei, în cadrul exerciţiului de certificare 2006;

declararea ca ilegal a articolului 4 alineatul (2) din dispoziţiile generale de punere în aplicare (denumite în continuare "DGE") a articolului 45a din Statutul funcţionarilor (denumit în continuare "statut"), în măsura în care are ca efect fie să excludă luarea în considerare a nivelului real al sarcinilor exercitate de un candidat la certificare, fie să menţină o distincţie între fostele categorii C* și B* după 30 aprilie 2006;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Reclamanta, funcţionară a Comisiei cu gradul AST 6, și-a depus candidatura în cadrul exerciţiului de certificare 2006. La 29 martie 2007, AIPN a confirmat în mod definitiv decizia sa din 22 februarie 2007 de a nu admite candidatura reclamantei în cadrul certificării 2006, în urma unui apel al reclamantei împotriva acestei decizii.

În sprijinul acţiunii sale, reclamanta invocă, mai întâi, o eroare vădită de apreciere.

Aceasta susţine, în plus, ilegalitatea articolului 4 alineatul (2) din DGE a articolului 45a din statut.

În special, reclamanta invocă încălcarea principiului egalităţii de tratament, al nediscriminării și al proporţionalităţii, încălcarea principiului bunei administrări și al dreptului la carieră, precum și a principiului protecţiei încrederii legitime.

____________