Language of document :

2007 m. spalio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Coto Moreno prieš Komisiją

(Byla F-127/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Juana Maria Coto Moreno (Gaborone, Botswana), atstovaujama advokatų K. Lemmens, C. Doutrelepont

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2007 m. vasario 12 d. konkurso EPSO/AD/28/05 komisijos sprendimą, kuriame atsisakoma įtraukti ieškovę į šio konkurso rezervo sąrašą, ir tuo remiantis:

-    sumokėti jai 25 000 eurų kaip moralinės žalos atlyginimą,

-    atlyginti už advokatų honorarus, įvertintus 8 000 eurų, kaip nurodyta pridedame dokumente,

-    pirmiausia, nuspręsti, kad kompetentingos institucijos turi imtis visų priemonių, tinkamų teisingai kompensuoti dėl panaikintos priemonės susidariusią nenaudingą padėtį, tai yra įtraukti ieškovę į rezervo sąrašą arba

-    nepatenkinus šio reikalavimo, ir neįtraukus ieškovės į sąrašą, sumokėti jai 384 000 eurų sumą kaip moralinės žalos atlyginimą.

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė dalyvavo konkurse EPSO/AD/28/05. Konkurso komisija 2007 m. vasario 12 d. sprendimu, kurio panaikinimo prašo ieškovė, atsisakė įtraukti ieškovę į šio konkurso rezervo sąrašą.

Grįsdama savo ieškinį ieškovė pateikia keturis pagrindus:

Pirmasis pagrindas, pirmiausia, yra susijęs su akivaizdžia vertinimo klaida, kuri yra savarankiška arba padaryta dėl motyvavimo stokos ir (arba) patere legem quam ipse fecisti principo pažeidimu. Komisija, kurios pozicija šiuo klausimu yra dviprasmiška, mano, kad ieškovė pateikė "pakankamus" atsakymus, kuriuose vis dėlto buvo silpnų vietų. Tai akivaizdžiai nebuvo svarbu, ypač kadangi ieškovė atsakė pagal Komisijos taisykles.

Antras pagrindas, taip pat pirmiausia yra susijęs su pranešimo apie konkursą ir lygybės principo atskirai arba remiantis protingumo principu, pažeidimu.

Trečiuoju pagrindu, taip pat pirmiausia, teigiamas pareigos motyvuoti pažeidimas, nes ieškovė aiškiai paprašė komisijos paaiškinti, kodėl jos atsakymas per egzaminą žodžiu palaikytas neteisingu ar bent jau nepakankamu. Ieškovė negavo jokio atsakymo nepaisant pareigos motyvuoti.

Galiausiai ir papildomai, ieškovė teigia akivaizdžią įvertinimo klaidą atskirai arba kartu su lygybės bei proporcingumo principais. Suteiktas įvertinimas, be to, neatitiko rezultatų (jai suteiktas įvertinimas buvo 25 iš 50) ir pažeidė lygybės principą, nes su ieškove buvo elgiamasi kaip su bet kuriuo kitu kandidatu, pateikusiu pakankamus atsakymus, ne tik į žinojimo, bet ir kitų kriterijų prasme.

____________