Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 13. prosince 2007 - Soares v. Komise

(Věc F-130/05)1

(Veřejná služba - Úředníci - Náprava služebního postupu - Neexistence hodnotícího posudku - Porovnávací přezkum zásluh - Žádost na základě čl. 90 odst. 1 služebního řádu - Přípustnost žaloby - Nová a podstatná skutečnost)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Carlos Alberto Soares (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N.Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: C. Berardis-Kayser a K. Herrmann)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 19. září 2005 obsahujícího stížnost žalobce směřující k příznivé nápravě jeho služebního postupu

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 60, 11.3.2006, s. 57.