Language of document :

EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 13. december 2007 - Soares mod Kommissionen

(Sag F-130/05) 1

(Personalesag - tjenestemænd - genoprettelse af karriere - manglende bedømmelsesrapport - sammenligning af fortjenester - ansøgning i henhold til vedtægtens artikel 90, stk. 1 - formaliteten - ny og væsentlig faktisk omstændighed)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Carlos Alberto Soares (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved C. Berardis-Kayser og K. Herrmann)

Sagens genstand

Påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afslag af 19. september 2005 på sagsøgerens klage med henblik på en ændring af hans karriere i begunstigende retning.

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 60 af 11.3.2006, s. 57.