Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 13. detsembri 2007. aasta otsus -Soares versus komisjon

(Kohtuasi F-130/05)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Karjääri taastamine - Hindamisaruande puudumine - Teenete võrdlev hindamine - Taotlus personalieeskirjade artikli 90 lõike 1 alusel - Hagi vastuvõetavus - Uus ja oluline asjaolu)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Carlos Alberto Soares (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja K. Herrmann)

Kohtuasja ese

Ametisse nimetava asutuse 19. septembri 2005. aasta otsuse, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus vaadata soodsas valguses uuesti läbi tema karjäär.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta kohtukulud poolte endi kanda.

____________

1 - ELT C 60, 11.3.2006, lk 57