Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.12.2007 - Soares v. komissio

(Asia F-130/05)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Uran uudelleenjärjestely - Arviointikertomuksen puuttuminen - Ansioiden vertailu - Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdan mukainen hakemus - Kanteen tutkittavaksi ottaminen - Uusi ja olennainen seikka)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Carlos Alberto Soares (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja K. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota nimittävän viranomaisen 19.9.2005 tekemä päätös, jolla on hylätty kantajan uran uudelleenjärjestelyä koskenut vaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 60, 11.3.2006, s. 57.