Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2007. december 13-i ítélete - Soares kontra Bizottság

(F-130/05. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - A szakmai előmenetel helyreállítása - Értékelés hiánya - Érdemek összehasonlító vizsgálata - A személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése szerinti kérelem - A kereset elfogadhatósága - Lényeges új körülmény)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Carlos Alberto Soares (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Berardis-Kayser és K. Herrmann)

Az ügy tárgya

A kinevezésre jogosult hatóság 2005. szeptember 19-i határozatának megsemmisítése, amelyben elutasítják a felperes szakmai előmenetelének kedvező felülvizsgálatát célzó panaszát.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 60., 2006.3.11., 57. o.