Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 13 decembrie 2007 - Soares/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-130/05)1

(Funcţie publică - Funcţionari -Reconstituirea carierei - Lipsa raportului de evaluare - Analiză comparativă a meritelor - Cerere în temeiul articolului 90 alineatul (1) din Statutul funcţionarilor - Admisibilitatea acţiunii - Fapt nou și esenţial)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Carlos Alberto Soares (Bruxelles, Belgia) (reprezentanţi: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: C. Berardis-Kayser și K. Herrmann)

Obiectul

Anularea deciziei AIPN din 19 septembrie 2005 de respingere a reclamaţiei formulate de reclamant prin care se solicită o revizuire favorabilă a carierei sale.

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 60,11.3.2006, p. 57.