Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 13. decembra- Soares proti Komisiji

(Zadeva F-130/05)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Ponovna vzpostavitev kariere - Neobstoj ocenjevalnega poročila - Primerjalna ocena uspešnosti - Zahteva na podlagi člena 90(1) Kadrovskih predpisov - Dopustnost tožbe - Novo bistveno dejstvo)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Carlos Alberto Soares (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: C. Berardis-Kayser in K. Herrmann)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe OPI z dne 19. septembra 2005 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke, s katero je želela doseči ugodno obnovitev svoje kariere.

Izrek sodbe

Tožba se zavrne.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 60, 11.3.2006, str. 57.