Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 19. října 2007 - M v. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMEA)

(Věc F-23/07)1

(Veřejná služba - Úředníci - Invalidita - Výbor pro otázky invalidity - Odmítnutí svolání - Zjevná nepřípustnost)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: M (Londýn, Spojené království) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMEA) (zástupci: V. Salvatore a S. Vanlievendael, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí EMEA ze dne 25. října 2006, kterým se zamítá žádost žalobce týkající se svolání výboru pro otázky invalidity - Návrh na náhradu škody

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 117, 26.5.2007, s. 35.