Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 19. oktoobri 2007. aasta määrus - M versus Euroopa Ravimiamet

(Kohtuasi F-23/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Töövõimetus - Töövõimetuskomitee - Kokkukutsumisest keeldumine - Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: M (London, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Ravimiamet (esindajad: V. Salvatore ja S. Vanlievendael)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada Euroopa Ravimiameti 25. oktoobri 2006. aasta otsus, millega lükati tagasi hageja taotlus töövõimetuskomitee moodustamiseks - Kahju hüvitamise nõue

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 117, 26.5.2007, lk 35.