Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 19. oktobra rīkojums - M/Agence européenne des médicaments (EMEA)

(lieta F-23/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Invaliditāte - Invaliditātes komiteja - Sasaukšanas atteikums - Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: M, Londona (Apvienotā Karaliste) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Agence européenne des médicaments [Eiropas Zāļu aģentūra] (EMEA) (pārstāvji - M. V. Salvatore un S. Vanlievendael, pārstāvji)

Priekšmets

EMEA 2006. gada 25. oktobra lēmuma, ar ko ir noraidīts prasītāja lūgums izveidot invaliditātes komiteju, atcelšana - Prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 117, 26.05.2007., 35. lpp.