Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-19 ta' Ottubru 2007 - M vs L-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini (EMEA)

(Kawża F-23/07)1

("Servizz pubbliku - Uffiċjali - Invalidità - Kumitat ta' l-Invalidità - Rifjut ta' konvokazzjoni - Inammissibbiltà manifesta")

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: M (Londra, ir-Renju Unit) (rappreżentanti: S. Orlandi, A. Coolen,J.-N. Louis, u É. Marchal, avocats)

Konvenuta: L-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini (EMEA) (rappreżentanti: V. Salvatore u S. Vanlievendael, aġenti)

Suġġett tal-kawża

Annullament tad-deċiżjoni ta' l-EMEA tal-25 ta' Ottubru 2006 li tiċħad it-talba tar-rikorrent intiża sabiex jiġi kkostitwit Kumitat ta' l-Invalidità - Talba għal danni

Dispożittiv tad-digriet

Ir-rikors huwa miċħud bħala inammissibbli.

Kull parti għandha tbati l-ispejjeż tagħha.

____________

1 - ĠU C 117 26.05.07 p. 35.