Language of document :

Ordonanţa Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 19 octombrie 2007 - M/Agenția Europeană pentru Medicamente (EMEA)

(Cauza F-23/07)1

(Funcție publică - Funcționari - Invaliditate - Comisie de invaliditate - Refuzul convocării - Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: M (Londra, Regatul Unit) (reprezentanţi: S. Orlandi, A. Coolen,J.-N. Louis și É. Marchal, avocats)

Pârâtă: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMEA) (reprezentanţi: domnul V. Salvatore și doamna S. Vanlievendael, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei EMEA din 25 octombrie 2006 prin care a fost respinsă cererea reclamantului privind constituirea unei comisii de invaliditate - Cerere de acordare de daune-interese.

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 117, 26.5.2007, p. 35.