Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 19. oktobra 2007 - M proti Evropski agenciji za zdravila (EMEA)

(Zadeva F-23/07)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Invalidnost - Invalidska komisija - Zavrnitev sklica - Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: M (London, Združeno kraljestvo) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska agencija za zdravila (EMEA) (zastopnika: V. Salvatore, zastopnik, in S. Vanlievendael, zastopnica)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe EMEA z dne 25. oktobra 2006, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke za sklic invalidske komisije - Odškodninski zahtevek.

Izrek sklepa

Tožba se zavrže kot nedopustna.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 117, 26.5.2007, str. 35.