Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 19 oktober 2007 - M mot Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA)

(Mål F-23/07)1

(Personalmål - Tjänstemän - Invaliditet - Invaliditetskommitté - Beslut att inte sammankalla - Uppenbart att talan skall avvisas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: M (London, Förenade kungariket) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen,J.-N. Louis, och É. Marchal)

Svarande: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) (ombud: V. Salvatore och S. Vanlievendael)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av EMEA:s beslut av den 31 mars 2006 att avslå sökandens begäran om tillsättning av en invaliditetskommitté. Skadeståndsyrkande.

Avgörande

Talan avvisas.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - EUT C 117, 26.5.2007, s. 35.