Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 13. prosince 2007 - Sundholm v. Komise

(Věc F-27/07)1

"Veřejná služba - Úředníci - Hodnocení - Zpráva o vývoji služebního postupu - Hodnotící období 2001/2002 - Nepřítomnost ze zdravotních důvodů - Plnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudu prvního stupně - Článek 233 ES"

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Asa Sundholm (Auderghem, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: C. Berardis-Kayser a M. Velardo, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení zprávy o vývoji služebního postupu žalobkyně za období od 1. července 2001 do 31. prosince 2002, přijaté pro splnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudu prvního stupně ze dne 20. dubna 2005, Sundholm v. Komise, T-86/04. Návrh na náhradu škody.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každá z účastnic řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 117, 29.5.2007, s. 37.