Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2007. december 13-i ítélete - Sundholm kontra Bizottság

(F-27/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Értékelés - Szakmai előmeneteli jelentés - A 2001/2002. évre vonatkozó értékelési eljárás - Orvosilag indokolt hiányzás - Az Elsőfokú Bíróság ítéletének végrehajtása - EK 233. cikk)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Asa Sundholm (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Berardis-Kayser és M. Velardo meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A 2001. július 1-jétől 2002. december 31-ig terjedő időszak vonatkozásában a felperes szakmai előmenetelét értékelő, az Elsőfokú Bíróság T-86/04. sz., Sundholm kontra Bizottság ügyben 2005. április 20-án hozott ítéletének végrehajtásaként készített jelentés megsemmisítése iránti kérelem. Kártérítési kérelem

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 117., 2006.5.29., 37.o.