Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 13. decembra spriedums - Sundholm/Komisija

(lieta F-27/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Novērtējums - Karjeras attīstības ziņojums - 2001./2002. gada novērtējums - Prombūtne slimības dēļ - Pirmās instances tiesas sprieduma izpilde - EKL 233. pants

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Asa Sundholm, Auderghem (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - C. Berardis-Kayser un M. Velardo, pārstāvji)

Priekšmets

Prasītājas karjeras attīstības ziņojuma par laika posmu no 2001. gada 1. jūlija līdz 2002. gada 31. decembrim atcelšana, izpildot Pirmās instances tiesas 2005. gada 20. aprīļa spriedumu lietā T-86/04 Sundholm/Komisija - Prasība par zaudējumu atlīdzību.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 117, 29.05.2007., 37. lpp.