Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 - Sundholm/Komisia

(vec F-27/07)1

(Verejná služba - Zamestnanci - Posúdenie - Hodnotenie služobného postupu - Hodnotené obdobie 2001/2002 - Neprítomnosť zo zdravotných dôvodov - Vykonanie rozsudku Súdu prvého stupňa - Článok 233 ES)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Asa Sundholm (Auderghem, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a M. Velardo, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie hodnotenia služobného postupu žalobkyne pre obdobie od 1. júla 2001 do 31. decembra 2002 na základe vykonania rozsudku Súdu prvého stupňa z 20. apríla 2005, Sundholm/Komisia, T-86/04. Žaloba o náhradu škody

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 117, 29.5.2007, s. 37.